قیمت کارت های گرافیک در بازار :

( قیمت به تومان می باشد )

 

کارت های MSI

 

FX 5200

128 MB

AGP  8

۴۰۰۰۰

FX 5500

256 MB

AGP  8

۶۶۰۰۰

NX 6200

128 MB

PCI-E 16X

۶۲۰۰۰

NX 6600

256 MB

PCI-E 16X

۱۰۵۰۰۰

 

کارت های  XFX

 

FX 5200

128 MB

AGP  8

۳۶۰۰۰

FX 5200

256 MB

AGP  8

۵۶۰۰۰

FX 5500

128 MB

AGP  8

۴۸۰۰۰

FX 5500

256 MB

AGP  8

۶۲۰۰۰

GC 6200

256 MB

AGP  8

۷۶۰۰۰

 

کارت های  ASUS

 

AX 300

128 MB

PCI-E16X

۵۴۰۰۰

N6200

128 MB

PCI-E16X

۴۱۰۰۰

AX700

256 MB

AGP 8

۱۸۰۰۰۰

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 12:23  توسط رضا  | 

 
Clicky Web Analytics